Poltical Worker in Karachi No. 1 Party Pak Sar Zameen
Poltical Worker in Karachi No. 1 Party Pak Sar Zameen

Gali Gali Me Shor Hai – Karachi Ki Abadi 3 Crore Hai